Liên kết website

Thống kê truy cập

Hoạt động của xã

Các cơ quan phụ trách xã dự giao ban tuần

28/08/2023 10:29 37 lượt xem

Ngày 19 tháng 8 năm 2023 các cơ quan phụ trách xã dự giao ban tuần tại UBND xã.

Ngày 19 tháng 8 năm 2023 các cơ quan phụ trách xã dự giao ban tuần tại UBND xã; dự buổi giao tuần có đồng chí Dương Chính Phù - UV BTV huyện ủy - CT UB MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Văn Lý - UV BCH Đảng bộ huyện - Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Hoàng Thị Thơm Hương - Trưởng trạm khuyến nông huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức xã.

Tại buổi làm việc đã nghe đồng chí Viên Trung Đông - UV BCH Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần và triển khai các nhiệm vụ phải thực hiện trong tuần tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo buổi giao ban đồng chí Dương Chính Phù - UV BTV huyện ủy - CT UB MTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ đã đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy - UBND xã đã đạt được trong tuần qua đặc biệt công tác triển khai thực hiện các đề án của huyện, của tỉnh như: Đề án 16 về bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án 06 của bộ Công an về triển khai về tích hợp và định danh điện tử; triển khai tốt các hoạt động trong thực hiện 3 chương trình mục quốc gia trên địa bàn xã; tổ chức tốt hoạt động xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Đồng chí cũng đã định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời tới đó là tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công.

 

 

Phàn Phúc

Tin khác