Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Hội Liên hiệp thanh niên xã Tùng Vài Chức Đại Hội Lần Thứ 5

19/04/2024 15:25 12 lượt xem

Hội Liên hiệp thanh niên xã Tùng Vài Chức Đại Hội Lần Thứ 5

Hội Liên hiệp thanh niên xã Tùng Vài Chức Đại Hội Lần Thứ 5
Tại Đại hội Liên thanh niên xã Tùng Vài

Ngày 11 tháng 4 năm 2024. Hôi Liên hiệp thanh niên xã Tùng Vài tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thìn - UV BCH Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Vài, đồng chí Dương Thị Hồng Mến - Phó bí thư huyện Đoàn Quản Bạ; tham dự Đại hội có 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 hội viên thanh niên của xã về dự Đại hội.

Tại đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2024, đưa ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Đại hội kiểm điểm hoạt động của ủy ban hội khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương chọn ra 15 anh chị vào Ủy viên ủy ban hội khóa 5, hiệp thương chọn cử chức danh chủ tịch Ủy ban hội LHTN khóa 5. Theo đó Anh Sùng Cồ Sinh - Phó chủ tịch Ủy ban hội khóa 4 được giới thiệu và hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban hội khóa 5. Tại phiên họp thứ nhất hội nghị đã hiệp thương chọn cử các chức danh phó chủ tịch Ủy ban hội gồm Anh Đỗ Đức Mạnh và Anh Phàn Xuân Khiêm. Đại hội Hội liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ mới là đại hội của sự Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Nguyễn Chăng

Tin khác