Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn hóa - thể thao

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số

15/09/2023 10:45 39 lượt xem

Ngày 15 tháng 9 năm 2023, BCH Đoàn xã Tùng Vài phối hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tùng Vài, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tùng Vài

Ngày 15 tháng 9 năm 2023 BCH Đoàn xã Tùng Vài phối hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tùng Vài. Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công và đẩy hồ sơ trực tuyến, tất cả hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trong ngày.

Đoàn xã hỗ trợ

Bộ phận tiếp nhận

Trả kết quả

Nguyễn Chăng

Tin khác