Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã, khóa XIX

28/12/2017 00:00 217 lượt xem

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân xã Tùng Vài tổ chức kỳ họp lần thứ 4

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 HĐND xã Tùng Vài, khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 4, dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Trường - UV BCH Đảng bộ huyện - BT Đảng ủy; Đại diện các cơ quan huyện phụ trách xã.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND xã Tùng Vài, khóa XIX

Phát biểu khai mạc đồng chí Giàng Vần Giáo - Phó BT Đảng ủy - CT HĐND xã.

Tại kỳ họp đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thu chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm; Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4; Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành UBND và các tờ trình của UBND, HĐND xã trình kỳ họp; Báo cáo của MTTQ xã, Ban Kinh tế xã hội; Ban Pháp chế HĐND xã; Các nội dung đã được các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

 

Người đưa tin Phàn Chẩn Phúc - BT Đoàn xã.


Tin khác