Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã

24/07/2023 09:45 57 lượt xem

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 HĐND xã Tùng Vài tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 HĐND xã Tùng Vài tổ chức kỳ họp thứ 5; dự kỳ họp có Ông: Dương Chính Phù – UV BTV huyện ủy – Chủ tịch UMTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ, Ông: Nguyễn Văn Lý – UV BCH Đảng bộ huyện – Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ông: Viên Trung Đông - UV BCH Đảng bộ huyện – Bí thư Đảng ủy – Tổ phó tổ đại biểu số 5 HĐND huyện, Ông: Vù Mí Đạt – Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tùng Vài, Ông: Thào Mí Vư – Phó Bí thư Đảng ủy xã, Ông: Lý Tà Chùi - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, Ông: Nguyễn Trọng Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã, Ông: Lục Giang Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã, Ông: Vàng Dũng Đình – Chính trị viên phó Đồn biên Phòng Tùng Vài,  Cùng toàn thể các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ công chức xã, trưởng 11/11 thôn.

Chủ trì kỳ họp: Ông Giàng Vần Giáo - Phó BT Thường trực Đảng ủy - CT HĐND xã; Ông Phàn Chẩn Bính - Phó CT HĐND xã; tại kỳ họp thông qua các báo cáo và tờ trình của UBND, HĐND, 2 Ban HĐND và thông báo của MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến của MTTQ  đối với HĐND xã cụ thể:

Các báo cáo của UBND gồm: 1.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. 2  Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. 3 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. 4. Báo cáo công tác phòng, chống tham những và thực hành tiết kiệm, chống láng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 5 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.  6 Báo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 7 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 8Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. 9 Tờ trình về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Kỳ họp Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND xã. Nghe Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX (Đơn vị xã Tùng Vài) báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các báo cáo của HĐND xã, hai Ban HĐND xã trình tại kỳ họp gồm: 1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 2 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri từ trước kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 3 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã. 4 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND xã. 5  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 6  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đưa tin: Phàn Chẩn Phúc

Phàn Phúc

Tin khác