Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

tích cực trong xây ntm tháng 4 năm 2020

28/04/2020 00:00 160 lượt xem

Ngày 27 tháng năm 2020 UBND xã Tùng Vài tiếp tục triển khai các hoạt động trong xây dựng NTM năm 2020 tại các thôn Tùng Vài, thôn Lao Chải

 Nhằm đưa phong trào NTM đi vào cuộc sống, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025; Ngày 27 tháng 4 năm 2020 UBND xã Tùng Vài tiếp tục triển khai các hoạt động trong xây dựng NTM năm 2020 tại các thôn Tùng Vài Phìn, thôn Lao Chải như lắp lề đường, mở rộng mặt bằng, giải phóng mặt bằng phục vụ cho triển khai kịp thời các tuyến đường bê tông nông thôn năm 2020.

Nhân dân tích cực mở rộng và lấp mặt bằng tuyến đường liên thôn tại thôn Lao Chải

Nhân dân thôn Tùng Vài Phìn tích cực tham gia lắp lề đường tuyến đường bê tông đã hoàn thiện nhằm đảm bảo đưa vào xử dụng

 

Đưa tin: Phàn Chẩn Phúc - BT Đoàn xã

 


Tin khác