Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Thứ 7 tình nguyện tháng 10 năm 2017

30/10/2017 00:00 145 lượt xem

Ngày 28/10/2017 Ban thường vụ Đoàn xã Tùng Vài đã triển khai chương trình thứ 7 hướng về nông thôn mới tại thôn Lùng Chu Phìn

 Thôn Lùng Chu Phìn là một trong 4 thôn triển khai Chương trình 1 triệu tấn xi măng của tỉnh, với một thôn 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao cùng với nguồn vốn cấp cho xã trong dây dưng NTM còn hạn hẹp nên việc triển khai XD NTM còn khá khó khăn. Tuy nhiên nhân dân rất quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới và quá trình triển khai, BCĐ XD NTM xã Tùng Vài nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân trong việc huy động nguồn vốn đối ứng trong nhân dân và huy động sức dân.

 

Người đua tin: Phàn Chẩn Phúc - BT Đoàn xã.

 

 


Tin khác