Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tực hướng về làng văn hóa cộng đồng thôn Khố Mỷ

15/06/2020 00:00 120 lượt xem

Ngày 11 tháng 6 năm 2020 tiếp tục thực hiện chương trình hướng về làng văn hóa cộng đồng thôn Khố Mỷ

 Ngày 11 tháng 6 năm 2020 tiếp tục thực hiện chương trình hướng về làng văn hóa cộng đồng thôn Khố Mỷ.

Nhân dân trong thôn tích cực tham phát tuyến đường

Nhằm hướng tới làng văn hóa cộng đồng thôn Khố Mỷ ngày một sáng, xanh, sạch đẹp UBND xã Tùng Vài đã chỉ các bộ phận, BCĐ làng văn hóa xã tổ chức duy trì các hoạt động thứ 5 hàng tuần thực hiện xây dựng làng văn hóa cộng đồng thôn Khố Mỷ.

 

Đưa tin: Phàn Chẩn Phúc -BT Đoàn xã


Tin khác