Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới năm 2020

13/03/2020 00:00 130 lượt xem

Ngày 13 tháng 3 năm 2020 thôn Lao Chải xã Tùng Vài tổ chức ra quân mở đường thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới

 Ngày 13 tháng 3 năm 2020 thôn Lao Chải xã Tùng Vài tổ chức ra quân mở đường thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

Tham gia mở đường có toàn thể 45 hộ dân tham gia hưởng ứng

 

Đưa tin: Phàn Chẩn Phúc - BT đoàn xã


Tin khác