Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Nông thôn mới

22/05/2018 00:00 182 lượt xem

Tiếp tực thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2018, ngày 17 tháng 5 UBND xã Tùng Vài khởi công đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại Thôn Pao Mã Phìn xã Tùng Vài.

 Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã chỉ đạo tổ chức đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại thôn Pao Mã Phìn. Dự và chỉ đạo có các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM  của xã.

Đổ bê tông nông thôn tại thôn Pao Mã Phìn xã Tùng Vài năm 2018

  Cùng với thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn xã Tùng Vài, ngày 21 tháng 5 năm 2018 BCĐ xây dựng NTM xã đã tham gia chỉ đạo đổ đường bê tông nông thôn tại thôn Bản Thăng xã Tùng Vài.

 Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào làm đường bê tông nông thôn tại thôn Bản Thăng

 

Thực hiện: Phàn Chẩn Phúc - BT Đoàn xã.

 

 


Tin khác