Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Xã Tùng Vài Kết Nạp Đảng Viên Mới Trong 6 Năm 2024

06/06/2024 10:25 11 lượt xem

Xã Tùng Vài Kết Nạp Đảng Viên Mới Trong 6 Năm 2024

Xã Tùng Vài Kết Nạp Đảng Viên Mới Trong 6 Năm 2024
Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp đảng viên 6 tháng năm 2024 xã Tùng Vài

Thực hiện kế hoạch năm 2024, xã Tùng Vài đã ghi nhận một cột mốc quan trọng trong công tác phát triển Đảng khi kết nạp được 9 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Con số này đạt 90% so với chỉ tiêu đã được giao, thể hiện nỗ lực và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, bồi dưỡng và thẩm tra lý lịch của các quần chúng ưu tú được thực hiện nghiêm túc và minh bạch. Sự kiện này không chỉ là một thành tựu về mặt số lượng, mà còn phản ánh chất lượng và sự trưởng thành trong nhận thức chính trị của các tầng lớp nhân dân tại xã Tùng Vài.

Lễ kết nạp Đảng viên mới diễn ra trang trọng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và củng cố lực lượng chính trị tại địa phương. Những Đảng viên mới được kết nạp sẽ là lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại xã Tùng Vài.

Nguyễn Chăng

Tin khác