Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Tham gia phong trào xây dựng NTM năm 2018

29/06/2018 00:00 192 lượt xem

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 UBND xã Tùng Vài tham gia làm đường bê tông nông thôn năm 2018 tại thôn Khố Mỷ xã Tùng Vài.

 Ngày 28 tháng 6 năm 2018 UBND xã Tùng Vài tham gia làm đường bê tông nông thôn năm 2018 tại thôn Khố Mỷ xã Tùng Vài; tham dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã và nhân dân trong thôn Khố Mỷ.

Cán bộ, nhân dân tích cực tham gia hoạt động xây dựng NTM

Phong trào xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, trong quá trình triển khai đã được nhân dân các dân tộc tích cực tham gia thực hiện, nhằm đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đến với nhân dân một cách thiết thực, UBND xã tổ chức tham gia đổ đường bê tông cùng nhân dân.

 

Đưa tin: Phàn Chẩn Phúc - BT Đoàn xã.

 

 


Tin khác