Liên kết website

Thống kê truy cập

Nông thôn mới

Khu dân cư kiểu mẫu

08/04/2024 14:39 15 lượt xem

Lễ phát động “ Phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân trồng hàng rào xanh tại tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, khu dân cư kiểu mẫu” thôn Pao Mã Phìn xã Tùng Vài.

Khu dân cư kiểu mẫu
Tại trụ sở thôn Pao Mã Phìn xã Tùng Vài

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND huyện về việc thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn năm 2024. Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Tùng Vài. Tổ chức Lễ phát động “Phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân trồng hàng rào xanh tại tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, khu dân cư kiểu mẫu” thôn Pao Mã Phìn xã Tùng Vài. Đến dự buổi lễ có các đồng chí thường trực Đảng ủy – TTr HĐND – UBND – UBMTTQ – Các tổ chức chính trị xã hội xã; Cán bộ, Công chức xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn, Ban quản lý thôn, Đảng viên chi bộ và nhân dân thôn Pao Mã Phìn. Trong buổi lễ phát động nội dung công việc cải tạo phần đất hành lang đường và trồng cây hàng rào thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Chỉnh trang khuân viên khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Pao Mã Phìn.

 

 

Một số hình ảnh trong hoạt động trồng hàng xanh

Nguyễn Chăng

Tin khác